Skip to main content

Byt či dom si poistiť musíte ochranu svojich spotrebiteľských práv nie

Poraďte sa skôr ako sa dostanete do problémov s odborníkmi, ktorí vám poskytnú dostatok informácii k tomu, aby ste sa mohli riadne a zodpovedne rozhodnúť. Keď sa ocitnete v problémoch máte sa na koho obrátiť, má vám kto pomôcť.

  • 1Podporuje rozvoj občianskej participácie a spolupratričnosti, prispieva k zvýšeniu právneho povedomia a finančnej gramostnosti svojich členov.
  • 2Zabezpečuje získanie okamžitej pomoci pri riešení spotrebiteľského problému.
  • 3Členom zabezpečuje právnu pomoc za využitia služieb spolupracujúcich advokátov a iných subjektov, a to najmä nie výlučne v oblasti ochrany práv spotrebiteľov.
  • 4Zabezpečuje neziskové finančné poradenstvo, a služby spojené s odporúčaním hospodársky výhodných finančných produktov.
  • 5Vyjednáva férové zmluvné podmienky a ekonomicky výhodnejšie obchodné ponuky.

Pár riadkov
o Spotrebiteľskom Klube

Našim cieľom je budovať a podporovať komunitu aktívnych spotrebiteľov ako aj záujemcov o ochranu svojich spotrebiteľských práv a záujmov.

Získate jedinečné poradenské služby od špecialistov v danej oblasti a profesionálnu pomoc vždy keď to budete potrebovať.

Svojim členstvom nie len získate ale aj podporíte činnosť spotrebiteľských organizácii, ktorých služby sprostredkovávame.

  • Misia
  • Poslanie
  • Vízia