Skip to main content

Ponúknite zľavu členom Spotrebiteľského Klubu

Máte e-shop alebo kamennú predajňu? Predávate výrobky alebo poskytujete služby? Ponúknite členom Spotrebiteľského Klubu zľavu na nákup či inú výhodu.
Našu predstavu si prečítajte nižšie.

Zlava clenom Spotrebitelskeho Klubu

V krátkosti o nás

Spotrebiteľský Klub je najväčšou ucelenou skupinou aktívnych spotrebiteľov na Slovensku s členskou základňou 16289 občanov. Spotrebiteľský Klub je členskou organizáciou - organizačnou jednotkou Spotrebiteľského Centra.

Členom Spotrebiteľského Klubu zabezpečujeme poradenské (právne, finančné, dlhové a energetické poradenstvo) služby, sprostredkovávame mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a zastupovanie našich členov - spotrebiteľov v súdnych sporoch. Celkovo členom zabezpečujeme 32 služieb. Členstvo v Spotrebiteľskom Klube má prinášať občanom informačné i ekonomické výhody.

Cieľom činnosti Spotrebiteľského Klubu je združovanie občanov za účelom kolektívneho uplatňovania právnych nárokov a ochrany ekonomických záujmov členov, tj. vyjednávania výhodnejších zmluvných a cenové podmienok. Pre našich členov chceme to najlepšie, chceme viac ako je štandard.

Čo ponúkame obchodníkom

Marketingový nástroj na zvýšenie predaja formou poskytnutia zľavy členom Spotrebiteľského Klubu bez poplatkov za propagáciu či marketing.

Našou hlavnou úlohou je chrániť práva spotrebiteľov, to nedosiahneme bez aktívnej a priamej účasti podnikateľov na tomto procese, preto obchodníkom, ktorí poskytnú zľavu členom Spotrebiteľského Klubu zabezpečíme právne poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov vrámci služby Spotrebiteľská Poradňa a to v telefonickej a on-line forme.

Obchodníkov informujeme o zmenách zákonov na ochranu spotrebiteľa a zabezpečujeme im on-line kurzy a akreditované školenia Consumer Law Ready pre malých a stredných podnikateľov za symbolický príspevok.

Ponúkame vášmu obchodu reklamu zadarmo, neplatíte nám totiž žiadne propagačné a marketingové poplatky. Rovnako tak si neprenajímete reklamný pristor na našich webových stránkach.

Od obchodníkov (poskytnutej zľavy) požadujeme

Vašu ponuku poskytnutej zľavy radi zverejníme členom Spotrebiteľského Klubu ak splní požiadavky a očakávania.

1. Zľavu poskytuje obchodník so sídlom na území SR, ktorý vykonáva svoju obchodnú - podnikateľskú činnosť viac ako 6 kalendárnych mesiacov a zároveň mu v predchádzajúcom kalendárnom roku nebola právoplatne uložená pokuta SOI alebo iného orgánu verejnej moci pre porušenie povinnosti pri ochrane práv spotrebiteľa a rovnako tak ani nebol právoplatné odsúdený za niektorý z ekonomických trestných činov.

2. Obchodník si plní povinnosti vyplývajúce zo zákonov na ochranu spotrebiteľa. Napríklad má zverejnené obchodné podmienky v svojom elektronickom obchode.

3. Poskytnutá zľava by nemala byť menšia ako 5% z celkovej hodnoty nákupu nezľavneného tovaru, výrobku alebo služby. K poskytnutej zľave môžete pridať taktiež iný benefit ako napríklad poštovné zadarmo či okamžité vybavenie reklamácie.

4. Zľava sa poskytuje na obdobie 12 mesiacov. Svoju ponuku zľavy môžete kedykoľvek upraviť, aktualizovať a tiež aj zrušiť, v prípade ak sa rozhodnete ukončiť spoluprácu.

5. Za samozrejmosť považujeme proklientský prístup a riešenie sporov so spotrebiteľmi mimosúdne.

Pošlite nám svoju ponuku

Odoslaním ponuky sa ešte k ničomu nezaväzujete. Všetky detaily preberieme telefonicky alebo emailom v najneskôr do troch pracovných dní od odoslania ponuky.


Doména je názov vašej webovej stránky bez začiatocného https:// a www.. Uveďte názov domény vášho obchodu tak, ako je to uvedené vo vzore teda v tvare mojobchod.sk

Hypertextová adresa obchodu je kombinácia protokolu a názvou domény. Napríklad: https://mojobchod.sk

Odvetvie vyberte podľa typu predávaného tovaru, produktov alebo poskytovaných služieb

Po uvedení tohto kódu pri nákupe poskytnete členovi Spotrebiteľského Klubu zľavu. Zľavový kód by mal obsahovať slovo spotrebiteľ v prípade, že to vaše technické možnosti dovoľujú.

Zadajte iba číselnú hodnotu poskytnutej zľavy v percentách. Výška zľavy by mala byť viac ako 5% z celkovej hodnoty nákupu. Výšku zľavy budete môcť kedykoľvek zmeniť.

Čo najpodrobnejšie špecifikujte podmienky zľavy.

Dátum kedy vyprší platnosť kódu pre uplatnenie zľavy. Odporúčame vám zvoliť dlhšie časové obdobie napríklad do 31.12.2021 alebo neobmedzene 31.12.2099. Naši členovia si musia zvyknúť na to, že vo vašom obchode môžu nakupovať so zľavou. Zľavy na kratšie obdobie neodporúčame.

Uveďte presný obchodný názov podľa obchodného alebo živnostenského registra

Časté otázky

Čo urobiť pre to, aby bola moja ponuka schválená?

Stačí, ak nám pošlete stručný návrh toho, čo chcete ponúkať. Naši poradcovia s vami do 3 pracovných dní zostavia ponuku tak, aby smerovala k naplneniu vašich cieľov a potrieb. Ukážeme vám vaše silné stránky aj to, aké šance máte na trhu. Ponuku si môžete vytvoriť aj sami

Aký je náš zmluvný vzťah?

Neplatíte nám žiadne propagačné a marketingové poplatky. Neprenajímate si reklamý priestor na našich webových stránkach. Tovary a výrobky predávate, služby poskytujete sami vo vlastnom mene bez nášho sprostredkovania.
Uzatvorením zmluvy o spolupráci sa zaväzujete najmä dodržiavať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa a poskytnúť členom Spotrebiteľského Klubu dohodnutú - vami ponúknutú zľavu.

Môžem svoju ponuku po schválení upraviť?

Schválenú ponuku je možné aktualizovať on-line prostredníctvom špeciálneho hypertextového odkazu, ktorý vám zašleme na kontaktný email spolu s potvrdzovacím heslom pre uloženie zmien v ponuke.
K aktualizovanej ponuke budú môcť členovia Spotrebiteľského Klubu pristupovať až po jej schválení. Schválenie každej ponuky nám netrvá dlhšie ako tri pracovné dni.

Ako si overím či je kupujúci členom Spotrebiteľského Klubu?

Každému členovi Spotrebiteľského Klubu vydávame členskú kartu. Tá je buď v papierovej podobe alebo vo forme QR kódu. Naskenovaním QR kódu a otvorením webovej stránky zistíte či je osoba členom Spotrebiteľského Klubu.