Skip to main content

Prihláste sa účtom eSpotrebiteľ

eSpotrebiteľ je autentifikačný nástroj pre bezpečné, jednoduché a rýchle prihlasovanie sa k on-line aplikáciám a službám Spotrebiteľského Centra.

Ešte nemáte účet eSpotrebiteľ?

Zriaďte si bezplatný účet eSpotrebiteľ, aby ste mohli využívať členské výhody Spotrebiteľského Klubu.

Účet eSpotrebiteľ slúži ako univerzálny autentifikátor pre prístup k on-line aplikáciam a službám, ktoré sú prístupné členom Spotrebiteľského Klubu.

Každý účet je viazaný na rodné číslo člena Spotrebiteľského Klubu, aby sa zaručila jedinečnom každého jedného účtu. Rodné číslo je nevyhnutné pri poskytovaní niektorých služieb a zároveň je to jedinečný identifikátor fyzickej osoby. Vaše rodné číslo po registrácii niekoľkokrát zaširfujeme špeciálnym tokenom tak aby nemohlo dôjst k jeho zneužitiu.

Registrovať sa