Skip to main content

Výhody členstva

v Spotrebiteľskom Klube Každý člen môže podľa typu svojho členstva využívať bez ďalších poplatkov a nákladov

Poradenstvo členom Spotrebiteľského Klubu
PORADENSTVO

Právne, finančné, dlhové a energetické poradenstvo

Na využívanie unikátneho spojenia odborných právnych, ekonomických znalostí a skúseností odborníkov vám postačí základné, najlacnejšie členstvo.

Nedostanete iba strohú odpoveď na svoj problém, vždy sa vám poskúsime navrhnúť niekoľko možností z ktorých si budete môcť vybrať. Poradiť sa budete môcť napríklad aj pred podpísaním akejkoľvek spotrebiteľskej zmluvy. Získate tak informácie o svojom právnom postavení i ekonomických výhodách či rizikách čím môžete predísť budúcim problémom.

Poradenstvo budete môcť využívať neobmedzene každý pracovný deň v čase medzi 10:00 a 18:00 hodinou telefonicky na čísle 0696850850, on-line prostredníctvom účtu eSpotrebiteľ vrámci služby Spotrebiteľská Poradňasc a počas prevádzkových hodín desiatich kanceláriach po celom Slovensku aj osobne.

POMOC S RIEŠENÍM SPOROV

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak dostanete do konfliktu s predávajúcim alebo budete mať problém pri nakupovaní či reklamovaní tovaru, výrobkov alebo služieb môžete využiť pomoc mediátora za ktorého služby nebudete priplácať.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov od podania návrhu na začatie konania až do jeho ukončenia prebieha on-line. Stále tak budete môcť sledovať ako sa s riešením vášho sporu pokročilo.

Počas trvania základného členstva môžete v kalendárnom roku podať maximálne 5 návrhov na začatie mimosúdneho riešenia sporu. Kedykoľvek v priebehu členstva, ak budete potrebovať riešieť viac vecí mimosúdne môžete svoje členstvo navýšiť.

ZASTUPOVANIE NA SÚDE

Zastupovanie v upomínacom, sporovom, exekučnom i konkurznom konaní pred súdom

So štandardným členstvom budeme môcť požiadať o zastupovanie v upomínacom, sporovom, exekučnom či konkurznom konaní pred súdom vďaka spolupráci s profesionálnymi právnikmi a advokátskymi kanceláriami, ak je predmetom sporu ochrana vašich spotrebiteľských práv či záujmov.

Prostredníctvom súdu tak môže dôjsť k zastaveniu vašej exekúcie či zastaveniu výkonávanie zrážok zo mzdy a iných príjmov.

Ako člen klubu nebudete platiť odmenu zástupcu, advokáta ani súdne poplatky. Z vysúdených peňazí v prípade sporu o zaplatenie vám vždy ostáva celá súma vrátane úrokov z omeškania. V prípade prehry kvôli pochybeniu zástupcu v súdnom konaní znášame všetky náklady.

Spolupracujeme s odborníkmi a špecialitami, preto môžeme našim členom poskytovať nadštandardné či nezvyčajné garancie.

KOLEKTÍVNE UPLATŇOVANIE NÁROKOV

Spoločne dokážeme viac

Na Slovensku sa zavádzajú nové súdne konania, ktorých cieľom bude kolektívne - skupinové uplatňovanie nárokov. Spotrebiteľské Centrum je subjektom v zmysle Smernice EÚ oprávneným subjektom k podávaniu takýchto žalôb.

Už dnes ma Spotrebiteľský Klub viac ako 5 tisíc členov, ktorí sa môžu bez akýchkoľvek nákladov pripojiť ku kolektívnym sporebiteľským kampaniam.

Aby ste mali lepšiu predstavu ako takéto kolektívne kampane vyzerajú prečítajte si viac aktálnej kampani #niePOUKÁŽKAM.

LACNEJŠIE NÁKUPY

Šetrite peniaze bez čakania na "zľavy" spoločným nakupovaním

Podľa požiadaviek členov Spotrebiteľského Klubu oslovujeme obchodníkov a rokujeme s nimi o znížení cien, ktoré sú ochotní členom poskytnúť. Čím viac členov bude mať Spotrebiteľský Klub tým viac budeme môcť znižovať ceny.

Konečnú cenu výrazne znižuje to, že celý nákup je realizovaný spoločne pre určitú vopred prihlásenú skupinu členov formou aukcie. Vysúťažená cena je skutočným znížením predajnej ceny bez toho, aby boli ceny prv umelo navýšené ako sa to častokrát deje pri rôznych výpredajoch.

Za orgranizovanie spoločného nákupu (aukcie) nepríjmeme nikdy žiadnu províziu, aby ste sa vy mohli spoľahnúť na to, že vám nikdy neodporúčime nakupovanie u problémového či riskantného obchodníka.

Do najbližšieho spoločného nákupu zimných pneumatík pre osobné motorové vozidlá sa bude možné prihlásiť od 20. júna 2020.